good food

is the foundation

of happiness.

"ผัดไทย" เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยม
จากผู้คนโดยทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
จุดพิเศษที่ทำให้ผัดไทยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
นั่นคือ "น้ำซอส"  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ธุรกิจซอสผัดไทยสำเร็จรูป ผนวกกับที่ต้นตระกูล
มีสูตรน้ำผัดไทยที่รสชาติอร่อย กลมกล่อม
และเป็นที่ขึ้นชื่อ สืบทอดมา ตั้งแต่รุ่นคุณยาย
ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาสูตรให้กลายเป็น
สูตรน้ำซอสผัดไทย story ขึ้นมา

สูตรลับการันตีความอร่อย

จากครัวไทยสู่ครัวโลก

ทุกวัตถุดิบผ่านการคัดสรร

ลงบรรจุภัณท์อย่างปราณีต

เคี่ยวน้ำซอส จนเป็นสูตรพิเศษ

ลับเฉพาะ TIMETHAISTORY

สั่งซื้อสินค้าได้ที่