ABOUT US

"ผัดไทย" เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยม
จากผู้คนโดยทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
จุดพิเศษที่ทำให้ผัดไทยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
นั่นคือ "น้ำซอส"  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ธุรกิจซอสผัดไทยสำเร็จรูป ผนวกกับที่ต้นตระกูล
มีสูตรน้ำผัดไทยที่รสชาติอร่อย กลมกล่อม
และเป็นที่ขึ้นชื่อ สืบทอดมา ตั้งแต่รุ่นคุณยาย
ดังนั้น เราจึงได้พัฒนาสูตรให้กลายเป็น
สูตรน้ำซอสผัดไทย story ขึ้นมา